top of page

WERKZAAMHEDEN

We beheren stadsparken, bomen, groenstroken en gras- en hooilanden. Ons team is dagelijks bezig het maaien van grasvelden en bermen, snoeien van bomen en het knippen van hagen.

GROENONDERHOUD
WATERGANGEN ONDERHOUD

Om voor een goede watertoevoer en stabiele oevers te zorgen, moet er regelmatig gemaaid worden en af en toe moet er gebaggerd worden om te voorkomen dat de watergang dicht slibt.

SPOOR ONDERHOUD

Alle voorkomende onderhoudswerkzaamheden aan het spoor (maaien, sloten, bomen rooien, snoeien en onkruidbestrijding) voeren we met veel aandacht en zorg uit.

BESCHOEIINGEN ZETTEN

Het maken van een beschoeiing of damwand van een slootkant, kanaal of watergang biedt langdurige bescherming, voorkomt instorting en zorgt voor versteviging. Wij werken met FSC® hout, beton, gerecycled kunststof of staal.

ONKRUIDBESTRIJDING

Voor het bestrijden van onkruid hanteren wij milieu-vriendelijke toepassingen op verhardingen: hete lucht onkruidverdelgers (geen brandgevaar, geen gif en een lage Co2 uitstoot) en onkruidborstels (onmiddellijk zichtbaar resultaat).

SCHONE STRATEN

Wij zorgen voor schone straten dankzij

onze zuig/veegwagen. Onze bladblazers zorgen ervoor dat elk blaadje opgezogen wordt en zo heeft u weer schone straten.

KABELS EN LEIDINGEN LEGGEN

We zijn ervaren en deskundig in het graven van sleuven voor het leggen van kabels, leidingen (gas, water, elektra, stadsverwarming) en rioleringen.

GRONDVERZET

Met materiaal voor grote en kleine klussen: graafwerk, aan- of afvoer van zand, (bemeste) tuinaarde, grind of schone grond.

VERHUUR

U bent aan het juiste adres voor de verhuur van pontons en voor de inhuur van tractors en/of kraanmachines. Wij verhuren ons materieel altijd in combinatie met een machinist.

BEL:

0348 - 44 45 29

bottom of page