CERTIFICERING

Aantoonbare zorg voor kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid is onlosmakelijk verbonden met certificering.

Loon- en aannemingsbedrijf Theo Klever B.V. is in het bezit van een lange lijst van certificeringen die borg staan voor kwaliteitseisen en keurmerken.

Benieuwd naar het certficaat? Klik op de onderstaande logo's om het bijbehorende certificaat te bekijken.

Logo Co2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij het uitvoeren van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en duurzame energie.

Logo TüV Nederland ISO 9001

ISO 9001 is opgesteld om het functioneren van de organisatie tegen het licht te houden, en te bepalen of en waar zich risico’s bevinden voor de organisatie. Het gaat over alle aspecten van de organisatie die invloed hebben op de perceptie van de klant over de prestaties. De norm is er vooral op gericht om de zaken bedrijfskundig goed af te stemmen op de wensen van het management, maar belangrijker: op de (toekomstige) vraag van opdrachtgevers.

Logo Barometer duurzaam terreinbeheer toepassing glyfosaat

Certificatiesysteem voor een duurzamer beheer van groene en verharde terreinen. Het belangrijkste doel van de Barometer is de emissie van onkruidbestrijdingsmiddelen (op basis van glyfosaat) naar oppervlaktewater zo veel mogelijk terug te dringen en te voorkomen. Het certificaat kan worden behaald door uitvoerders op terreinen van derden, zoals bijvoorbeeld hoveniers en aannemers, maar ook door terreineigenaren, zoals bijvoorbeeld gemeenten.

groenkeur_groenvoorziening.jpg
groenkeur_boomverzorging.png

Groenkeur is een kwaliteitskeurmerk voor de groene sector (hoveniersbedrijven, groenvoorziening, boomverzorging, etc). Het keurmerk staat voor kwaliteit, vakmanschap en garantie. Certificaat-houders leveren het werk op volgens branche breed aanvaarde kwaliteitsnormen. Elk jaar worden het bedrijf en projecten opnieuw gekeurd.

Logo TüV Nederland VCA**

VCA-certificatie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties. Een VCA gecertificeerd bedrijf bevordert de gezamenlijke zorg van opdrachtgevers en opdrachtnemers op het gebied van veiligheid in de keten.

Logo NIWO
niwovihb.png

Op grond van de Wet wegvervoer goederen verleent de NIWO Eurovergunningen aan de bijna 12.000 transportondernemingen die zich in Nederland bezig houden met het goederenvervoer over de weg. De NIWO toetst iedere 5 jaar of deze bedrijven aan de vier in de wet omschreven kwalitatieve eisen voldoen. Daarnaast beheert de NIWO de VIHB-lijst van afvalinzamelaars, -vervoerders,- handelaren en -bemiddelaars.

Logo Barometer duurzaam terreinbeheer toepassing glyfosaat

De Forest Stewardship Council® (FSC®) is een internationale organisatie die zich inzet voor behoud en verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC® spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten die bij bosbeheer horen. FSC® heeft dit op een transparante wijze geregeld. Mede hierdoor wordt FSC® gesteund door alle grote milieu- en ontwikkelingsorganisaties. En daarin is FSC® uniek!

Hout- en papierproducten die afkomstig zijn uit een FSC®-gecertificeerd bos zijn herkenbaar aan het FSC®-label.

BEL:

0348 - 44 45 29