top of page

CERTIFICERING

Aantoonbare zorg voor kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid is onlosmakelijk verbonden met certificering.

Loon- en aannemingsbedrijf Theo Klever B.V. is in het bezit van een lange lijst van certificeringen die borg staan voor kwaliteitseisen en keurmerken.

Benieuwd naar het certficaat? Klik op de onderstaande logo's om het bijbehorende certificaat te bekijken.

Logo Co2-Prestatieladder
Logo TüV Nederland ISO 9001

ISO 9001 is opgesteld om het functioneren van de organisatie tegen het licht te houden, en te bepalen of en waar zich risico’s bevinden voor de organisatie. Het gaat over alle aspecten van de organisatie die invloed hebben op de perceptie van de klant over de prestaties. De norm is er vooral op gericht om de zaken bedrijfskundig goed af te stemmen op de wensen van het management, maar belangrijker: op de (toekomstige) vraag van opdrachtgevers.

Logo Barometer duurzaam terreinbeheer toepassing glyfosaat

De Forest Stewardship Council® (FSC®) is een internationale organisatie die zich inzet voor behoud en verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC® spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten die bij bosbeheer horen. FSC® heeft dit op een transparante wijze geregeld. Mede hierdoor wordt FSC® gesteund door alle grote milieu- en ontwikkelingsorganisaties. En daarin is FSC® uniek!

Hout- en papierproducten die afkomstig zijn uit een FSC®-gecertificeerd bos zijn herkenbaar aan het FSC®-label.

groenkeur_groenvoorziening.jpg
groenkeur_boomverzorging.png
Logo TüV Nederland VCA**

VCA-certificatie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties. Een VCA gecertificeerd bedrijf bevordert de gezamenlijke zorg van opdrachtgevers en opdrachtnemers op het gebied van veiligheid in de keten.

Logo NIWO
niwovihb.png

Op grond van de Wet wegvervoer goederen verleent de NIWO Eurovergunningen aan de bijna 12.000 transportondernemingen die zich in Nederland bezig houden met het goederenvervoer over de weg. De NIWO toetst iedere 5 jaar of deze bedrijven aan de vier in de wet omschreven kwalitatieve eisen voldoen. Daarnaast beheert de NIWO de VIHB-lijst van afvalinzamelaars, -vervoerders,- handelaren en -bemiddelaars.

BEL:

0348 - 44 45 29

bottom of page