top of page

CO2 NIEUWS

Ons energiebeleid

Ook in 2020 zijn wij als Theo Klever b.v. actief om de footprint in kaart te brengen met als doel dit te reduceren. Deze reductie wordt gerealiseerd door middel van het reductiesysteem conform CO2-footprint prestatieladder 3.1 Hierin komen de onderdelen inzicht, reductie, communicatie en deelname aan initiatieven naar voren.


Energieverbruik eerst helft 2020

Tweemaal per jaar worden de emissies in kaart gebracht om zicht te krijgen op de CO2-footprint. Doordat de uitstoot overzichtelijk wordt, kunnen er doelstellingen worden opgesteld om vastgestelde reductie hoeveelheden te behalen. Zo is in de eerste helft van het jaar 2020 in totaal voor 290,8 ton aan CO2 uitgestoten waarvan 290,6 ton in scope 1 en 0,2 ton in scope 2.Project met gunningsvoordeel

In het eerste half jaar hadden we nog maar één project met gunningsvoordeel, namelijk ons project Aa en Maas. De werkzaamheden die op dit project worden verricht verschillen niet van de overige werkzaamheden binnen ons bedrijf. We kiezen er daarom voor om de uitstoot van het project niet apart te berekenen, maar te benaderen op basis van de bedrijfsuitstoot. Om toch een goede inschatting te maken berekenen wij het aandeel van de gewerkte uren in het eerste half jaar op dit project (2.883) ten opzichte van de totaal gewerkte uren (19.678). Hieruit volgt dat het aandeel gewerkte uren voor Aa en Maas in het eerste half jaar 15% bedraagt, zodat de uitstoot 43,6 ton CO2 is (15% van 290,8 ton).

Aangezien de werkzaamheden in de tweede helft van het jaar meer bedragen, zal het aandeel dan waarschijnlijk ook hoger zijn.


Scope 1 en 2 doelstellingen Theo Klever b.v.

· Theo Klever B.V. wil in 2024 ten opzichte van 2019 5% minder CO2 uitstoten in scope 1 en 2. Daarnaast wil Theo Klever b.v. in 2024 ten opzichte van 2019 5% minder elektriciteit gebruiken.

Deze doelstelling is gerelateerd aan aantal FTE.


Scope 3 doelstelling Theo Klever b.v.

· In 2023 wil Theo Klever B.V. voor groenafvalverwerking - 21,08 kg CO2 eq per ton groenafval opleveren

Deze doelstelling is gerelateerd aan de FTE.


Belangrijkste CO2-Maatregelen

Om deze doelstelling te realiseren zijn de onderstaande maatregelen opgesteld:


Maatregelen

ü Elektrische bestelwagen (2021)

ü Elektrische maaiboot (2021)

ü Elektrische graafmachine (2021)

ü Voertuigen regelmatig laten controleren en onderhouden Halfjaarlijks

ü Stimuleren zuinig rijden Continu

ü Terugdringen autogebruik Continu

ü Stimuleren elektrisch rijden Continu


De volgende belangrijke maatregelen zijn reeds uitgevoerd in de afgelopen jaren:


Maatregelen Uitgevoerd

ü Elektrische werktuigdrager in gebruik genomen 2020

ü LED verlichting kantoor 2020

ü Deurdrangers buitendeur kantoor en kantine 2020

ü Bootje met elektrische buitenboordmotor 2020

ü Zonnepanelen op werkplaats 2019

ü Elektrische auto’s (Hyundai Kona en Ioniq) in gebruik genomen 2019

ü Elektrisch handgereedschap in gebruik genomen 2018Sinds 2011 zijn wij gecertificeerd voor de CO2 prestatieladder. Hoewel er veel maatregelen genomen zijn, zoals nieuwere machines, gebruik maken van Xmile diesel, samen rijden naar de werkplek, efficiënt werken door project na project af te werken in een logische volgorde, zien we toch dat het dieselverbruik schommelt in de jaren. Doordat wij groter zijn geworden (meer projecten aangenomen, waarvoor meer machines gebruikt worden) is het verbruik van diesel en benzine ook gestegen.

We zijn elektrisch gereedschap gaan gebruiken (bosmaaiers, bladblazers, takkenknippers), maar voor menig werk zijn de bosmaaiers op benzine nog steeds onmisbaar. Dit komt omdat de elektrische bosmaaiers bij hoger gras niet sterk genoeg zijn. Daardoor daalt het benzinegebruik niet enorm.

De verwachting is echter dat het elektrische gereedschap ook steeds beter wordt, waardoor deze steeds vaker de brandstofvariant zullen vervangen.


Dit brengt echter wel met zich mee dat het electriciteitsverbruik zal gaan stijgen. Want het elektrische gereedschap moet tenslotte opgeladen worden. Net als de elektrische werktuigdrager en de elektrische auto’s. In de toekomst zal er ook meer elektrische auto’s en elektrisch materieel bij komen.

Wij hebben onze eigen zonnepanelen die in de helft van onze huidige energiebehoefte voorzien. Voor het overige wordt Groene energie van Hollandse Wind ingekocht. We rijden en werken dan dus op zon en wind!


Vanaf dit jaar zijn wij nog zelfstandiger aan het werk met de CO2 prestatieladder. Waar wij voorheen voor het gedeelte niveau 4 en 5 volledig werden begeleid, en al het werk uit handen werd genomen, worden wij vanaf dit jaar slechts via coaching begeleid. Zo krijgen wij zelf steeds meer grip op de ladder.

We hebben dit jaar de overstap gemaakt op een eenvoudiger handboek met minder verschillende documenten. En uiteraard bereiden wij ons al voor op de nieuwe 3.1. norm.


Na het inventariseren van milieuklasses van onze auto’s, hebben we nu ook een start gemaakt voor het inzichtelijk krijgen van alle motorstages van al onze machines.


Ketenemissies en doelstelling

Van de CO2-uitstoot In de keten van Theo Klever b.v. is de volgende rangorde over 2019 berekend:

1. Categorie 1: Ingekochte goederen 449 ton CO2

2. Categorie 2: Ingekochte diensten 325 ton CO2

3. Categorie 3: Productieafval 111 ton CO2

4. Categorie 4: Woon-werkverkeer 11 ton CO2

5. Categorie 5: Upstream transport 8 ton CO2


Een ketenanalyse is uitgevoerd over Groenafval.


Voortgang ketendoelstelling

Dit is het eerste jaar waarin wij begonnen zijn met onze ketenanalyse Groenafval. Er is daarom nog niks te zeggen over de voortang. Volgend jaar verwachten wij hier meer over te kunnen vertellen.

We proberen de transportafstanden voor ons groenafval zo kort mogelijk te houden. Het meeste transport wordt door ons zelf uitgevoerd.

We gaan al onze verwerkers vragen wat er met ons groenafval gebeurt.


Individuele bijdrage

Wij vragen aan onze medewerkers ook een individuele bijdrage te leveren aan de reductie van de CO2-uitstoot. Enkele mogelijkheden om bij te dragen:

ü Zuinig rijden een essentieel punt om brandstof te besparen. Door tijdig te schakelen en te anticiperen op het verkeer daalt het verbruik van brandstof.

ü Bandenspanning kan tevens een belangrijk onderdeel zijn om brandstof te besparen. Controleer daarom maandelijks of de bandenspanningen nog kloppend zijn.

ü Schakel machines uit als je ze niet gebruikt. Sta je langer dan 5 minuten stil? Zet de motor uit. Hiermee wordt al veel brandstof bespaard. Laat je machine niet draaien tijdens pauzes. Laat je auto niet onnodig warm draaien terwijl je koffie haalt.

ü Het is belangrijk om in de gaten te houden wanneer de verlichting en apparaten uitgeschakeld kunnen worden. Dit kan een hoop energie besparen als hier goed op gelet blijft worden.


Wij vragen van iedere medewerker mee te denken om onze CO2-uitstoot nog verder te verlagen. Zo zetten we ons samen in om onze nieuwe CO2-reductiedoelstelling te behalen.

Maar wij hopen ook dat onze ketenpartners met ons mee willen denken over het reduceren van CO2.

En tenslotte horen wij ook graag van onze klanten of zij nog aanvullende ideeën hebben om verder te besparen.


Door optimaal samen te werken kunnen we onze wereld groener maken!

Comments


Uitgelichte berichten
Kom later terug
Gepubliceerde posts zullen hier worden weergegeven.
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

BEL:

0348 - 44 45 29

bottom of page